Spoj tradicije i tehnologije

Na korenima porodične tradicije, sa željom da tradiciju nadogradimo vrhunskom tehnologijom, a vrhunsku tehnologiju potvrdimo nezaboravnim kreacijama rakija, bitera i likera, na osnovama gotovo sopstvene sirovinske baze predstavljamo Megdan rakije, proizvedene u uslovima kontrolisane fermentacije, destilisane na Holstein destilacionoj koloni, ostavljene da svoj kvalitet nadograđuju brižljivim odležavanjem u hrastovim buradima od domaćeg, bugarskog, francuskog i italijanskog hrasta renomiranih proizvodjača.

O rakiji

Voćne rakije se nekoliko stotina godina proizvode u Srbiji. Rakije su kvalitetno i traženo piće kod nas i u svetu. Proizvodnja alhoholnih pića (iznad 15% alhohola) zasniva se na fermentaciji šećera iz voća i grožđa. Na prvi pogled pravljenje rakije izgleda jednostavno, ali proizvodnja je složena i zahteva stručnost i znanje.

Proces nastajanja rakije deli se na više faza: branje voća, ukomljavanje, destilacija, starenje, svođenje na željenu stepenažu, čuvanje i ambalažiranje…

 

Ako želimo savršen ukus rakije moramo da koristimo samo kvalitetno, zdravo i zrelo voće.